Yemen’de hüküm süren Benî Tâhir hânedanının kurucularından.