avgın                                                                                                                   
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü